Всичко за вашата Любимка (котката)

 

 
Рейтинг: 3.00
(664)
НАЧАЛО
Породи котки
Котките в СВЕТА
Митове, поверия и обичаи, свързани с котките
Грижи за вашето писанче !
ФОРУМ
ВЕТЕРИНАРНИ ТЕМИ
Морфология, анатомия и физиология на котката
СЪЖИТЕЛСТВО
Интересно
Анкети
Видео
Други сайтове за котки
Развъдници
За малкото коте !!!
История
Еволюцията на котките
Каталог
Новини
Полезни съвети


БЪЛГАРИЯ ТЪРСИ ТАЛАНТ

СЪЖИТЕЛСТВО / Котката и нейният стопанин

Котката и нейният стопанин
22.07.09 17:02

Котешкият нрав обикновено се сравнява с поведението на друго домашно животно - кучето. Любопитно е, че в това съперничество най-често побеждава песът. Преданата, сговорчива, а понякога и напълно робската природа на кучето изглежда е по-приемлива за хората, отколкото своеобразният и отчасти необуздан нрав на котката. Едва след като разбере спецификата на котешкия характер, човек може да обикне това забележително животно.
Прекрасният познавач на котките, професор Лейхаусен отбелязва, че много често контактите между котката и човека са значително по-тесни, отколкото между две котки. Това изглежда е така, зашото животното възприема своито събратя преда всичко като конкуренти, макар да е възможно да изпитва към тях и приятелски чувства.

Взаимоотношенията между човека и домашната котка са твърде своеобразни. Животното прекрасно разбира, че стопанинът се грижи за него и му създава благоприятни условия на живот. При все това котката успява да запази своята индивидуалност, грижите, които получава не я превръщат в роб и не деформират личността и.
В процеса на опитомяване освен необходимостта от храна у животното е възникнала и друга потребност -тясната взаимовръзка с човека: милване, изтягане в скута му, "разговори" с него и т.н. Но и тук се проявява котешкият индивидуализъм - тази потребност се проявява само тогава, когато животното има съответното желание и настроение. Изглежда само подивелите или полудивите котки /например безстопанствените, които живеят в селски райони/ не изпитват потребност от подобно човешко внимание.
Ако котка, която се отглежда в домашни условия, продължително време бъде лишена от ежедневната възможност за общуване с хората и контакти със стопанина, въпреки великолепните условия за живот, при нея неизбежно ще се появи чувството за непълиоценност и онеправдаиост, а в по-тежки случаи се появява и нервно разстройство.
Затова, когато отделяте от ежедневното си битие свободни минути за домашния си питомец, помнете, че не е достатъчно само да нахраните и срешите животното, с него трябва и да поговорите. "Разговаряйте" с котката с нежен и приветлив глас. Имайте предвид, че можете да говорите каквото ви скимне - все едно тя няма да разбере по-голямата част от произнасяните думи. Главното е да разговаряте с нея! Ако вашата беседа бъде съпроводена с милване, с леко поглаждане - знайте, за пухкавото зверче това са най-прекрасните мигове от деня!
Когато се среща с чужди хора или котки, животното се държи по съвсем друг начин. Котките общуват помежду си с помощта на различни звуци, почти незабележими промени във външния вид иди очите, а в случай на необходимост - в извивката на цялото тяло или на отделните му части. При това звуците в котешкия "речник" имат особено значение.
Котката по всякакъв начин се старае да установи контакт с човека, да му съобщи своето "мнение", намерение, настроение или желание. Ако човек правилно възприеме тези символи, между него и животното възникват близки и съвършени отношения, появява се пълно взаимно разбирателство.

Тук ще посоча един кратък "речник"' на котешките "символи":

Котката търка главата си в тялото на човека -любов, преданост, чистосърдечност, жажда за ласки или признак на разпасване
Ушите са вдитгнати нагоре - любопитство
Ушите са наклонени назад - предупреждение, предпазване
Ушите са притиснати към главата - подготовка за нападение
Широко разтворени зеници - страх
Животното съсредоточено се оглежда наоколо, след което старателно си излизва козинката - пълно или лъжливо спокойствие
Присвити очи - спокойствие и сънливост
Мъркане - спокойствие
Недоволно мъркане - чувство на болка
Мъркане, което напомня ръмжене - недоволство
Мяучене - приветствие, а понякога и молба
Прекъслечно мяучене с оттенъци на пискане отговор на човешко поведение и говор
Виене - злоба
Откъслечен вик - уплаха
Мъркапе с понижен глас, което завършва с недоволно ръмжене - всяко търпение си има граници
Съскаие и фучепе - готовност за отбрана, уведомяване па обекта на нападение
Сдържано ръмжене на кърмеща котка - предпазване па котенцата от възможна опасност
Същото, но завършващо с повишен тон - предупреждение към човек или друго същество да не се приближава към котенцата
Поглаждане па човек с лапичка - интимна привързаност, нежност
Извит гръб - заплашване на противник, котката е много раздразнена и е готова за отбрана
Размахване на опашката - гняв
Увиснала опашка - умора
Опашката продължително време е увиснала - отвращеиие и разочарование
Леко поклащане крайчето на опашката - интерес Цялата опашка бавно се извива - съмнение дали контактите на животното с даден човек ще завършат мирно и тихо
Напрегнатата опашка па животното, която отвреме навреме потръпва - предупреждение
Опашката е изтеглена назад и се задържа в неподвижно положение - готовност за нападение
Опашката е вдигната нагоре - задоволство
Опашката е вдигната, но крайчето и е отпуснато - радостна възбуда.

Наред с изброените дотук символи, които се използват от всички представители на котешкия род, всяка котка използва и свои индивидуални, с помощта на които тя създава контакт с обкръжението й. Ето защо всеки стопанин може да допълни изброения списък със свои лични наблюдения.
Тук трябва да споменем и някои отрицателни черти на котката. Не бива обаче да ги считаме за изначални -всъщност те са резултат от продължителния съвместен живот с човека, който много често е имал конфликтен характер. Преди всичко това е проявяваната отвреме навреме агресивност. По своята същност домашните котки не са злобни същества. Но ако в ранна възраст те често са били подлагани на терор /например по вина на децата/, това води до негативни последици - животните даже могат да нападнат човека.
Поначало котките са много страхливи и тяхната агресивна реакция има най-вече отбранителна функция. Постепенно такъв вид прояви се налагат, стават навик, резултат на което животното може злобно да реагира срещу всеки незначителен дразнител. Склонността към агресия може да бъде и наследствена, макар в тези случаи тя се проявява най-често когато животното достигне
преклонна възраст. Успокоителни лекарства, а понякога и кастрацията помагат за избягване на тези нежелателни прояви.
Агресивността много често е съпътствана от страх и тревога. Но и тези особености не са естествени за котката - най-вероятно те да са последица от неблагоприятната обкръжаваща среда. Някои животни със слаба нервна система болезнено реагират на силни звуци, честото нарушаване или недостиг на времето за сън, на покой и т.н. Понякога признаците на страха се появяват като последица от неочаквани промени в начина им на живот: например по време на изложби или провеждане на експертиза. В несвойствената за него среда животното става плашливо, обзема го страх, много често започва да трепери, засилва се слюнкоотделянето. Състоянието на страх и безпокойство се отстраняват с ласки и нежно отношение към питомеца, а в някои случаи с малки дози успокоителни /но след консултация с ветеринарен лекар/
Към положителните черти на котките, които хората оценяват по достойнство, се отнася предаността им към мястото, което обитават. Широко е разпространено мнението, че котките са много по-привързани към своя дом, отколкото към стопанина си. Могат да се изброят множество примери, които опровергават това твърдение, но въпреки това стремежът на котките да живеят на едно определено място, е действителен факт. Ако стопанинът сменя местожителството си, много често котката се връща в старото жилище, което понякога е отдалечено на няколко десетки километра. Причината за такова постоянство е свързана преди всичко с промяната на условията за живот, с консервативната по своята същност котешка природа. В случай, че на новото място обкръжаващата котката среда се различава от старата или е значително по-лоша, животното най-често се връща. Но ако
условията са значително по-добри от старите, на котката и през ум няма да й мине да се върне в старото си жилище. Нещо повече, след като свикне с новото жилище, зверчето още повече се привързва към стопанина си, защото предимствата на новия си дом то пряко свързва с личността му.
Често се дискутира въпросът: поддава ли се котката на дресура, възможно ли е въобще тя да бъде обучена на нещо. Обучението на животното определено е свързано с редица трудности, макар че то усвоява лесно нови команди, похвати и предмети.
Ако кучето запомня всичко ново в процеса на многократно повтарящи се действия, котката усвоява всичко това чрез обикновено наблюдение. Обучението за кучето едва ли не е необходимост, то се подчинява на командите и получава удоволствие от това. Котката обаче е индивидуалистка, тя не обича да изпълнява заповеди и команди, с една дума, тя не обича да бъде обучавана. Затова при нея принудителната дресировка е абсолютно неподходяща. Още при първите признаци на нежелание от страна на животното да изпълнява командите занятията трябва да се преустановят. Изобщо котката може да се научи на някои упражнения само ако човек успее да предизвика у нея определен интерес. По време на занятията котката никога не бива да бъде наказвана - в противен случай ще бъдем свидетели иа решителния п отказ да усвои упражнението, а понякога даже и на известна антипатия в отношението й към човека. Обучението никога не се провежда на пълен стомах, командите винаги трябва да бъдат произнасяни отчетливо и с равномерен тон.
Една от задачите на дресурата е котката да бъде обучена да носи шлейка /каишка, която обхваща гърдите и корема/ или да ходи с обикновена каишка. Някои породи преди всичко сиамските котки - се научават на това
много лесно. За стопаните, особено в градовете, този начин на разходка е особено удобен. Но трябва да се има предвид, че за разлика от кучето, котката не върви ритмично, а постоянно променя темпа на вървежа: ту бързо тича напред, ту забавя крачка, или сякаш е безкрайно изморена, изведнъж спира и си поляга, особено ако местенцето, й харесва.
Ако не успеете да научите своята приятелка да ходи с каишка, не я принуждавайте, а се постарайте да разберете, че по принцип животното би могло да усвои този навик, но просто не му се иска да прави това.
Доста е трудно котката да бъде обучена на хигиенни навици. Обикновено азбуката на хигиената на малките насажда котката майка, и то съвсем инстинктивно. Ето защо в по-голямата си част още от едномесечна възраст малките свикват да ходят по нужда на едно и също място - за целта им служи коритце, ваничка или друг съд. Понякога обаче майчиното възпитание не е достатъчно ефективно и не дава очакваните резултати. Отначало котенцето не разбира какво му е разрешено и какво -забранено. Затова ако забележите, че то се готви да наруши установените правила и започне да търси в дома ново място за своите нужди, леко го подплашете, изразете своето неудоволствие, като го плеснете по задничето с навит на руло вестник и го занесете в котешката "тоалетна". След многократно повторение на този възпитателен похват, котенцето само ще разбере какво се иска от него.
Разбира се, това струва на стопанина доста-време, изисква търпеливо наблюдаване на малкото в продължение на целия ден. Но ако от най-ранна възраст у животното не бъдат насадени хигиенни навици, нечистотиите в различни ъгли на жилището ще стане ежедневие и лош навик, от който възрастната котка трудно се отучава. Разбира се, че и напълно зряло животно също може да бъде науче
но да спазва правилата на домашната хигиена - но затова ще се изисква още повече време, усилия и търпение. Ако обикновените методи на наказание не дадат очакваните резултати, използвайте методите на поощряване.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
24. Tyreeaxord
13.04.18
23:28
Оформите себе кредитную карту
с лимитом до 300 000 ?.
Без процентов по кредиту до 55 дней.
Либо Дебетовую карту до 30%
кешбек по карте и 6%
годовых на остаток.

http://bit.ly/2DUSnTs

Карта Перекресток

- до 3 баллов за каждые 10 рублей
- 5 000 баллов в подарок
- 60 дней без % по кредиту на покупки и снятие наличных
- кредитный лимит - до 500 000 руб.
- стоимость обслуживания - 490 руб. в год
- можно подключить к Apple Pay или Samsung Pay

http://bit.ly/2pKZ862


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
заказать кредитную карту
заказать кредитную карту онлайн
заказать кредитную карту банках
банки кредитные карты заказать
заказать кредитную карту через интернет
заказать кредитную карту тинькофф
сбербанк заказать кредитную карту онлайн
заказать карту через онлайн кредитную
заказать кредитную карту онлайн через интернет
заказать кредитную карту +по почте
заказать кредитную карту +с доставкой
заказать кредитную карту без
заказать кредитную карту альфа
альфа банк заказать кредитную карту
заказать кредитную карту банка онлайн
заказать карту тинькофф онлайн кредитную карту
заказать кредитную карту онлайн +с доставкой
заказать кредитную карту +в сбербанке
почта банк заказать кредитную карту
заказать кредитную карту +на дом
заказать кредитную карту сбербанк онлайн через интернет
+как заказать кредитную карту сбербанка через сбербанк
заказать кредитную карту втб
альфа банк заказать кредитную карту онлайн
заказать кредитную карту доставкой почте
кредитная карта заказать онлайн +по почте
заказать кредитную карту
заказать кредитную карту втб
заказать кредитную карту без процентов
23. kamagra shop erfahrungen 2014
30.03.18
19:13
kamagra store
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100mg tablets for sale usa</a>
kamagra 100mg tablets uk to united states
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra oral jelly kaufen wien</a>
kamagra now
http://kamagradxt.com/
cheap kamagra uk reviews
22. kamagra oral jelly user reviews
30.03.18
19:13
how to use kamagra oral jelly sildenafil
<a href="http://kamagradxt.com/">buy kamagra 100mg</a>
kamagra oral jelly novi sad
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100mg tablets india</a>
kamagra oral jelly sildenafil vol 3
http://kamagradxt.com/
kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis in
21. JamesObsew
23.03.18
13:54
Сейчас практически каждый испытывает финансовые трудности.
Нехватка денег отражается на всехх сторонах жизни.
У Вас есть шанс зарабатывать до 200 000 рубей в месяц.
Попробуй совершенно бесплатно новую платформу бинарных опционов.
А также заработок на росте биткоина!!!!
Вот мой заработок за месяц.
<a href=http://fastpic.ru/><IMG>http://i99.fastpic.ru/big/2017/1213/8a/0aa09593e27c95c6a236fd643596078a.jpg</IMG></a>

Регистрируйся и будешь зарабатывать столько же!!!

http://bit.ly/2jTu29l

Специальное предложение заработок на росте биткоина!!!! Рост биткоина каждый день стремительно идет вверх, не прогадаешь.

http://bit.ly/2jQCQwM<youtube>watch?v=U7dCLD2NPLA</youtube>
20. JamesObsew
18.03.18
19:18
Сейчас практически каждый испытывает финансовые трудности.
Нехватка денег отражается на всехх сторонах жизни.
У Вас есть шанс зарабатывать до 200 000 рубей в месяц.
Попробуй совершенно бесплатно новую платформу бинарных опционов.
А также заработок на росте биткоина!!!!
Вот мой заработок за месяц.
<a href=http://fastpic.ru/><IMG>http://i99.fastpic.ru/big/2017/1213/8a/0aa09593e27c95c6a236fd643596078a.jpg</IMG></a>

Регистрируйся и будешь зарабатывать столько же!!!

http://bit.ly/2jTu29l

Специальное предложение заработок на росте биткоина!!!! Рост биткоина каждый день стремительно идет вверх, не прогадаешь.

http://bit.ly/2jQCQwM<youtube>watch?v=U7dCLD2NPLA</youtube>
19. JamesObsew
18.03.18
16:39
Сейчас практически каждый испытывает финансовые трудности.
Нехватка денег отражается на всехх сторонах жизни.
У Вас есть шанс зарабатывать до 200 000 рубей в месяц.
Попробуй совершенно бесплатно новую платформу бинарных опционов.
А также заработок на росте биткоина!!!!
Вот мой заработок за месяц.
<a href=http://fastpic.ru/><IMG>http://i99.fastpic.ru/big/2017/1213/8a/0aa09593e27c95c6a236fd643596078a.jpg</IMG></a>

Регистрируйся и будешь зарабатывать столько же!!!

http://bit.ly/2jTu29l

Специальное предложение заработок на росте биткоина!!!! Рост биткоина каждый день стремительно идет вверх, не прогадаешь.

http://bit.ly/2jQCQwM<youtube>watch?v=U7dCLD2NPLA</youtube>
18. JamesObsew
18.03.18
14:00
Сейчас практически каждый испытывает финансовые трудности.
Нехватка денег отражается на всехх сторонах жизни.
У Вас есть шанс зарабатывать до 200 000 рубей в месяц.
Попробуй совершенно бесплатно новую платформу бинарных опционов.
А также заработок на росте биткоина!!!!
Вот мой заработок за месяц.
<a href=http://fastpic.ru/><IMG>http://i99.fastpic.ru/big/2017/1213/8a/0aa09593e27c95c6a236fd643596078a.jpg</IMG></a>

Регистрируйся и будешь зарабатывать столько же!!!

http://bit.ly/2jTu29l

Специальное предложение заработок на росте биткоина!!!! Рост биткоина каждый день стремительно идет вверх, не прогадаешь.

http://bit.ly/2jQCQwM<youtube>watch?v=U7dCLD2NPLA</youtube>
17. JamesObsew
17.03.18
11:29
Сейчас практически каждый испытывает финансовые трудности.
Нехватка денег отражается на всехх сторонах жизни.
У Вас есть шанс зарабатывать до 200 000 рубей в месяц.
Попробуй совершенно бесплатно новую платформу бинарных опционов.
А также заработок на росте биткоина!!!!
Вот мой заработок за месяц.
<a href=http://fastpic.ru/><IMG>http://i99.fastpic.ru/big/2017/1213/8a/0aa09593e27c95c6a236fd643596078a.jpg</IMG></a>

Регистрируйся и будешь зарабатывать столько же!!!

http://bit.ly/2jTu29l

Специальное предложение заработок на росте биткоина!!!! Рост биткоина каждый день стремительно идет вверх, не прогадаешь.

http://bit.ly/2jQCQwM<youtube>watch?v=U7dCLD2NPLA</youtube>
16. JamesObsew
15.03.18
10:14
Сейчас практически каждый испытывает финансовые трудности.
Нехватка денег отражается на всехх сторонах жизни.
У Вас есть шанс зарабатывать до 200 000 рубей в месяц.
Попробуй совершенно бесплатно новую платформу бинарных опционов.
А также заработок на росте биткоина!!!!
Вот мой заработок за месяц.
<a href=http://fastpic.ru/><IMG>http://i99.fastpic.ru/big/2017/1213/8a/0aa09593e27c95c6a236fd643596078a.jpg</IMG></a>

Регистрируйся и будешь зарабатывать столько же!!!

http://bit.ly/2jTu29l

Специальное предложение заработок на росте биткоина!!!! Рост биткоина каждый день стремительно идет вверх, не прогадаешь.

http://bit.ly/2jQCQwM<youtube>watch?v=U7dCLD2NPLA</youtube>
15. JamesObsew
23.01.18
13:09
Нанопленка cкрывает номер от камер и радаров
Начинает действовать сразу после установки
Быстро и легко приклеивается
Защита номеров до 2 лет
На 100% скрывает номер от камер ГИБДД в любую погоду
Невозможно обнаружить защиту глазом
Прочно держится в любую погоду и после мытья автомобиля

https://www.youtube.com/watch?v=U7dCLD2NPLA&feature=youtu.be
14. everywhere-88@mail.ru
09.12.17
22:05
Здравствуйте!
Как вы думаете, положительные упоминания о вашей компании
в сети увеличивают ваши продажи?
Мы уверены, что ваши клиенты интересуются тем, что пишут о вас в сети.
У нас есть хорошее решение для вас - написание и размещение положительных
упоминаний о вас в интернете.
По ссылке вы можете заказать отзывы с хорошей скидкой
Что скажете?

http://clck.ru/C4mKx
13. Geraldgeofs
22.09.17
14:50
no prescription pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a>
discount drugs online pharmacy
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?tamoxifen>tamoxifen</a>
canadianpharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?lasix-water-pill">lasix water pill</a>
12. Felipebug
21.09.17
04:22
canadian prescription drugstore
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadianpharmacyrxbsl.com</a>
buy prescription drugs canada
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?what-is-tamoxifen>what is tamoxifen</a>
pharmacy without dr prescriptions
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?define-impotence">define impotence</a>
11. Geraldgeofs
20.09.17
10:15
pharmacy drug store
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canada drug</a>
canada drug prices
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?xenical-weight-loss>xenical weight loss</a>
canada pharmacies online
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?fluconazole-and-alcohol">fluconazole and alcohol</a>
10. RalphNum
09.09.17
15:46
cialis einnahme dauer

<a href="http://cialisxrm.com/">buy cialis online</a>

nach welcher zeit wirkt cialis

<a href=http://cialisxrm.com/>cialis hind apteegis
</a>
9. Billydon
31.08.17
15:00
wh0cd379341 <a href=http://sildalis247.us.com/>sildalis sale</a>
8. Erasmosok
16.05.17
17:24
Как избавиться от скола на лобовом стекле?
Glass Profi

Набор для устранения сколов и трещин с лобового стекла
Набор предназначен для самостоятельного устранения сколов и трещин на стекле.
Устраняет повреждения и останавливает развитие трещин.
Время схватывания и затвердевания не заставит долго ждать.
Восстанавливает прозрачность и оптические свойства стекла.

<a href=http://socs.net.ru>УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ</a>


https://www.youtube.com/watch?v=8gvk0HCy1-8


<a href=http://socs.net.ru>скол на лобовом стекле в какое гибдд обращаться
</a>
<a href=http://socs.net.ru>скол на лобовом стекле залить лаком
</a>
<a href=http://socs.net.ru>сколы на лобовом стекле лак
</a>
<a href=http://socs.net.ru>сколько стоит лобовое стекло форд фокус 2
</a>
<a href=http://socs.net.ru>сколько стоит лобовое стекло honda cr v
</a>
<a href=http://socs.net.ru>скол на лобовом стекле в алматы
</a>
<a href=http://www.liveinternet.ru/users/waicoimicur1973/>ремонт сколов на лобовом стекле нижний тагил
</a>
<a href=http://www.liveinternet.ru/users/waicoimicur1973/>скол на лобовом стекле это гарантийный случай
</a>


<a href=http://socs.net.ru> <img>http://yours-story.ru/glassprofi2/image/4.jpg</img></a>
7. Manuelcak
12.05.17
18:25
Недавний, нынешний сервис по оказанию услуг электронной регистрации юридических лиц, ИП,
а также же внесение изменений в любой точке России


<a href=http://reg-online.com>регистрация ооо онлайн сервис
</a>
<a href=https://reg-online.com/price.pdf>регистрация ооо в москве онлайн
</a>
<a href=https://reg-online.com>регистрация ооо программа онлайн
</a>
<a href=https://reg-online.com>заполнить документы на регистрацию ооо онлайн бесплатно
</a>
<a href=https://reg-online.com>регистрация ооо в москве онлайн
</a>
<a href=https://reg-online.com>регистрация ооо директор
</a>
<a href=https://reg-online.com>регистрация ооо онлайн
</a>
<a href=https://reg-online.com>регистрация ооо онлайн госуслуги
</a>


<a href=https://reg-online.com>ликвидация
</a>
<a href=https://reg-online.com>регистрация ооо без визита
</a>
<a href=https://reg-online.com>Москва регистрация ооо
</a>
<a href=https://reg-online.com>федеральный регистратор
</a>
<a href=https://reg-online.com>быстрая регистрация ип
</a>
<a href=https://reg-online.com>быстрая регистрация ооо
</a>
6. ArturoFONNA
31.03.17
19:50
Как избавиться от скола на лобовом стекле?
Glass Profi

Набор для устранения сколов и трещин с лобового стекла
Набор предназначен для самостоятельного устранения сколов и трещин на стекле.
Устраняет повреждения и останавливает развитие трещин.
Время схватывания и затвердевания не заставит долго ждать.
Восстанавливает прозрачность и оптические свойства стекла.

<a href=http://wbt.link/8kluF>УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ</a>

<a href=http://wbt.link/8kluF>скол на лобовом стекле набор для ремонта профессиональный
</a>
<a href=http://wbt.link/8kluF>скол на лобовом стекле что делать
</a>
<a href=http://wbt.link/8kluF>скол на лобовом стекле от камня стоимость
</a>
<a href=http://wbt.link/8kluF>ремонт сколов на лобовом стекле октябрьское поле
</a>
<a href=http://wbt.link/8kluF>скол на лобовом стекле что делать каско франшиза
</a>
<a href=http://wbt.link/8kluF>сколы на лобовом стекле ремонт цена
</a>
<a href=http://wbt.link/8kluF>как самостоятельно заделать скол на лобовом стекле
</a>
<a href=http://wbt.link/8kluF>скол на лобовом стекле справка гибдд
</a>


<a href=http://wbt.link/8kluF> <img>http://yours-story.ru/glassprofi2/image/4.jpg</img></a>
5. Kevinflids
01.03.17
08:58
<a href=http://flexff.blogspot.com>Valgusteen - средство от косточки</a>
<a href=http://eyes-coverr.blogspot.com/>Eyes Cover Маска Для Глаз </a>
<a href=http://2017firefit.blogspot.com/>Капли для похудения Fire Fit</a>
<a href=http://firefitnowa2017.blogspot.com/>Fire Fit</a>
<a href=http://www.firecov.tk/>Товары для здоровья</a>

<a href=http://www.firecover.ru/kostochka-na-noge-iz-za-chego/>Косточка на ноге из за чего</a>
<a href=http://www.firecover.ru/kostochka-na-noge-ischeznet-sama/>Косточка на ноге исчезнет сама</a>
<a href=http://www.firecover.ru/kostochka-na-noge-fiksator/>Косточка на ноге фиксатор</a>
<a href=http://www.firecover.ru/kostochka-na-noge-nachalnaya-stadiya-foto/>Косточка на ноге начальная стадия фото</a>
<a href=http://www.firecover.ru/kostochka-na-noge-u-bolshogo-palca-lechenie/>Косточка на ноге у большого пальца лечение народными средствами</a>


<a href=http://www.firecover.ru>средство от косточки на ноге Valgusteen</a>

<a href=https://vk.cc/6hSR6H>buy essay custom</a>
4. Kevinflids
27.02.17
21:08
<a href=http://flexff.blogspot.com>Valgusteen - средство от косточки</a>
<a href=http://eyes-coverr.blogspot.com/>Eyes Cover Маска Для Глаз </a>
http://gastrenit.blogspot.ru/
<a href=http://eyescover2017.blogspot.com/>Маска Для Глаз</a>
<a href=http://2017firefit.blogspot.com/>Капли для похудения Fire Fit</a>
<a href=http://firefitnowa2017.blogspot.com/>Fire Fit</a>
<a href=http://www.firecov.tk/>Товары для здоровья</a>

<a href=http://www.firecover.ru/kostochka-na-noge-mazat-yodom/>Косточка на ноге мазать йодом</a>
<a href=http://www.firecover.ru/kostochka-na-noge-chto-eto-takoe/>Косточка на ноге что это такое</a>
<a href=http://www.firecover.ru/kostochka-na-noge-lechit/>Косточка на ноге лечить</a>
<a href=http://www.firecover.ru/kostochka-na-noge-okolo-bolshogo-palca-narodnoe/>Косточка на ноге около большого пальца народное лечение</a>
<a href=http://www.firecover.ru/bolit-kostochka-na-noge-okolo-bolshogo-palca/>Болит косточка на ноге около большого пальца что делать</a>


<a href=http://www.firecover.ru>средство от косточки на ноге Valgusteen</a>

<a href=https://vk.cc/6hSR6H>buy essay custom</a>
3. св,петкова
27.12.13
09:27
Аз също имам черна котка, не е породиста, но ми беше интересно на коя порода е издънка.По абсолютно същия начим изглежда бирманската порода
2. Георги
14.08.12
15:30
Ами интересни неща прочетох , ще се опитам да приложа част от тях . Междудругото , моята котка е изцяло черна , намерих я на улицата една студена зимна вечер. Ако някой може да ми каже каква порода е и къде да търся нека ми пише на имейл wu_tang_@abv.bg ! Благодаря предварително !
1. Neli
09.12.10
02:51
Spored men e edinstveno neobhodimo,dokato malkoto vi kotence raste,da mu obra6tate vnimanie i da prekarvate vreme s nego v igra ili nejno galkane :) taka va6eto kotence svikva s vas,4e vie ste stopanina-grijite se za nego i mu se karate,kogato e neposlu6no!Sled vreme to ve4e znae koi e 6efa(estestveno ne spira da proqvqva svoq harakter i svoenravie) i vi se otblagodarq s mnogo nejnost,privarzanost i obi4 :)
PS:kogato pravi pakosti v igrata si,ne mu se karaite neprestanno,za6toto vse pak ste si vzeli kote i to ima nujda ot svoboda na deistviqta i raznoobrazie-sa6to kakto i 4oveka ;)
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.6082